Szukaj usług
Szukaj zdjęć
Szukaj promocji

Strefa kosmetyczek: zarejestruj się aby wypromować swoje usługi »
Dodaj firmę
Zaloguj się


Usługi kosmetyczne »
Regulamin


I. Wstęp 

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.moja-kosmetyczka.pl. 
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu www.moja-kosmetyczka.pl.

II. Definicje


www.moja-kosmetyczka.pl – serwis umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według nazwy, branży lub obszaru działalności, prowadzony przez serwis www.moja-kosmetyczka.pl

Użytkownik - osoba posiadająca konto w serwisie internetowym www.moja-kosmetyczka.pl.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu Loginu oraz hasła) miejsce w serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzać i modyfikować swoje dane oraz dodawać zdjęcia.

Administrator – Osoba która zarządza całym serwisem.

Zasady ogólne:
1. Serwis www.moja-kosmetyczka.pl przeznaczony jest wyłącznie dla kosmetyczek, stylistek oraz wszystkich osób i firm oferujących usługi w branży beauty. Użytkownicy, którzy dodają treści oraz zdjęcia nie związane z charakterem serwisu zostaną poproszeni o usunięcie w/w treści a jeśli prośba nie odniesie skutku konto zostanie zablokowane.

2. Użytkownik ma możliwość :
a. zmiany lub usunięcia swoich danych oraz zdjęć.
3. Użytkownikowi niedozwolone jest :
a. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, 
b. obrażanie innych osób, 
c. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
d. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
e. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
f. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów www.moja-kosmetyczka.pl. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). 

4. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.
5. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady.
6. Jeżeli blokady nie spowodują stosowania Regulaminu konto może zostać zablokowane na stałe lub usunięte.
7. Administrator Serwisu www.moja-kosmetyczka.pl ma prawo usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

III. Rejestracja

1. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://www.moja-kosmetyczka.pl/rejestr_user.php
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna.
3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta. 
4. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy one nastąpią.
5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym www.moja-kosmetyczka.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności przedstawioną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z pó1niejszym zmianami. 
6. Poprzez rejestrację, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na prezentacje danych, które zamieścił w miejscu ogólnie dostępnym. 
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu. 
8. Rejestrując się w serwisie www.moja-kosmetyczka.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych. 
9. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez stylizacja-paznokci.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez stylizacja-paznokci.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204). 

IV. Konto 

1. Użytkownik może posiadać dowolną ilość kont w serwisie www.moja-kosmetyczka.pl.
2. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim. 
3. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane (na stałe lub tymczasowo). 
4. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego konta, po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. 
5. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. 


V. Zdjęcia

1. Wstawiając zdjęcie do serwisu www.moja-kosmetyczka.pl, Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienvia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia w Serwisie,
2. Administrator ma prawo zmniejszenia/skompresowania zdjęć Użytkownika, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie. 
3. Serwis www.moja-kosmetyczka.pl w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie zdjęć oraz treści. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

VI. Regulamin

1. www.moja-kosmetyczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. 
2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między serwisem www.moja-kosmetyczka.pl a Użytkownikiem, co w efekcie doprowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.


VII. Odpowiedzialność

www.moja-kosmetyczka.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych wywołane awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

Copyright - 2008-2013 www.moja-kosmetyczka.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu